} ?>

« Verjamemo, da lahko, če naša prizadevanja osredotočimo na področja, ki so tesno povezana z našo dejavnostjo, dosežemo pozitivne učinke. »

« Vsak dan znova delamo na tem, da povezujemo podjetja in ljudi. Do strank vsakič znova pristopimo pragmatično ter se trudimo, da jim nudimo preproste in prilagodljive rešitve. Obenem pa težimo k pozitivnemu vplivu na okolje in družbo.

Zavezani k zmanjšanju našega vpliva na okolje iščemo družbene in gospodarske izboljšave oziroma rešitve za skupnosti, ki jim služimo. Verjamemo, da lahko to dosežemo tudi s programom, imenovanim DrivingChange.

S programom DrivingChange se osredotočamo predvsem na tista področja, na katera lahko neposredno pozitivno vplivamo – Zagotavljanje pametnejših in učinkovitejših rešitev za mestno dostavo; Spodbujanje inovacij v in zunaj podjetja; Gradnjo trdnih odnosov s skupnostmi v katerih delujemo.

Takšen pristop nas približa strankam in nam omogoča pozitvne spremembe povezane z našim poslovanjem. »

Paul-Marie Chavanne, izvršni podpredsednik Le Groupe La Poste, izvršni direktor GeoPosta.

Slovenia-CSR-DC

Kot podjetje prevzemamo in smo zavezani družbeni odgovornosti

Naš pristop je pragmatičen, naša dejanja pa so učinkovita. Prav zaradi tega se osredotočamo na tista področja, kjer lahko naredimo največje spremembe. Osredotočamo se predvsem na družbeno odgovornost, ki temelji na štirih principih in je tesno povezana z našo dejavnost.

logo-part1

Zavezani CO2-nevtralni distribuciji paketov.

Predani k CO2 nevtralni distribuciji vsake pošiljke, brez dodatnih stroškov za končnega prejemnika.

To dosegamo tako, da izvajamo redne meritve oddanih CO2 emisij, si prizadevamo za njihovo zmanjšanje, preostale pa kompenzirmo.

DPDgroup cilja na 10 % zmanjšanje CO2 emisij v cestnem prometu do leta 2020, v primerjavi z letom 2013.

Kako to izvajamo:

  • Z izboljšanjem učinkovitosti cestnega omrežja, kot je naprimer optimizacija poti;
  • Z uvedbo inovativnih rešitev, kot sta PREDICT ali PICKUP
  • By an increased use of alternative fuel vehicles

Za izravnavo preostalih neizogibnih emisij smo kupili Ogljični kredit, s pomočjo katerega financiramo energetsko obnovljive in čistejše projekte. Skupaj s podjetjem EcoAct, prvim na trgu ogljikovih emisij, smo uvedli t.i. Offseting program, ki spoštuje najstrožje mednarodne standarde.

logo-part2

Pametna mestna dostava.

Več kot 74 % Evropskega prebivalstva živi v mestih. Vsak dan dostavimo več paketov, zato se moramo zavedati našega vpliva na mestno prebivalstvo in skupnosti ter jim ponuditi rešitve, ki bodo izboljšale njihovo vsakodnevno življenje.

Z raznoliko izbiro dostave se trudimo izboljšati način vsakdanjega življenja, medtem ko skušamo zmanjšati prometne zastoje in vpliv na lokalno onesnaženost.

Z ukrepi na tem področju dosegamo naslednje prednosti: manjši izpusti emisij v ozračje, manj prometne ceste in zmanjšan čas čakanja strank na njihvo paket.

Kako to izvajamo:

  • Merimo vpliv na okolje naših logističnih platform in naših vozil v mestnih središčih
  • Razvijamo inovativne storitve dostave, kot je PREDICT, povečujemo uspešnost prve dostave
  • Strankam nudimo možnost izbire pri dostavi paketa – kraj in dan dostave

logo-part3

Inovativno podjetništvo.

Tradicionalna poslovna dostava se je s porastom e-nakupovanja in zahteve po dostavi precej preoblikovala. Prav zaradi tega je potrebno spodbujati inovacije v in zunaj našega podjetja.

Podjetništvo in inovacije so del našega DNK. Večji del zgodovine razširitve našega podjetja se je zgodil s prevzemom lokalnih podjetij za dostavo, ki so jih vodili podjetniki in menedžerji, le-te pa je zazanamovala izjemna podjetniška miselnost.

Naš model za dosego tega cilja temelji na notranjem podjetništvu, podpiranju lokalnih partnerjev in nenehnim izobraževanjem ter usposabljanjem zaposlenih.

Kako to počnemo:

  • Z vsakoletnimi internimi nagradami spodbujamo inovacije, s poudarkom na izjemnih lokalnih projektih, ki izpolnjujejo zastavljene cilje našega trajnostnega razvoja
  • Na Evropskem tekmovanju, preko našega partnerja Ashoka, podpiramo pragmatične podjetnike, ki za reševanje družbenih problemov razmišljajo izven okvirjev.
  • Podpiramo Beeleev, skupnost lastnikov podjetij in podjetnikov po vsem svetu

logo-part4

Povezujemo skupnosti

Kot podjetje, ki deluje na področju dostave paketov, imamo veliko možnosti za ustvarjanje novih stikov in gradnjo dolgotrajnih odnosov. Naš cilj je pozitivno vplivati na skupnosti, ki so nam najbližje.

Področje delovanja naših zaposlenih je zelo široko: solidarnost, transport, socialno ogroženi otroci in mladina, upokojenci, zdravstvo, izobraževanje, revščina in okolje.

Vsaka poslovna enota razvija tisto pobudo, za katero meni, da je zanje najpomembnejša.

Kako to počnemo: Naša dejanja se odražajo v brezplačni dostavi paketov, s prostovoljnim delom zaposlenih, zbiranju sredstev in v številnih drugih oblikah.