} ?>

« Chcemy wywierać pozytywny wpływ na te obszary, które są związane z naszą działalnością. »

« Nasza praca polega na łączeniu biznesu i ludzi. Podejmujemy odpowiedzialne i pragmatyczne działania, oferując naszym Klientom wygodne usługi. Troszczymy się także o środowisko naturalne i lokalną społeczność.

Ogłaszając program DrivingChange™ zobowiązaliśmy się do ograniczania wpływu naszej działalności na środowisko naturalne i do wspierania lokalnej społeczności.

Koncentrujemy się na czterech obszarach, na które mamy realny wpływ. Dostarczamy przyjazne rozwiązania w logistyce miejskiej, stawiamy na innowacje i dbamy o lokalną społeczność.

Dzięki temu jesteśmy bliżej Klientów i możemy zmieniać nasze otoczenie na lepsze. »

Paul-Marie Chavanne, prezes zarządu GeoPost i wiceprezes zarządu grupy La Poste.

Poland-CSR-DC

Jesteśmy firmą odpowiedzialną społecznie.

Nasze podejście jest pragmatyczne. Koncentrujemy się na czterech obszarach CSR, w których możemy zdziałać najwięcej. Są one związane z naszą działalnością i mamy na nie realny wpływ.

logo-part1

Neutralni dla środowiska

Chcemy, aby doręczenie każdej paczki było neutralne dla środowiska, bez dodatkowych kosztów dla Klienta.

Dokonujemy pomiarów emisji CO2, staramy się ją ograniczać i kompensować programami offsetowymi.

Celem DPDgroup jest redukcja emisji gazów cieplarnianych powstałych w wyniku działalności kurierskiej o 10% na każdą paczkę przed 2020 r (w porównaniu do poziomu z 2013 r).

Jak to osiągamy:

  • przez optymalizację tras samochodów,
  • przez zwiększenie efektywności doręczeń dzięki Predict i sieci Pickup
  • przez wykorzystywanie pojazdów napędzanych alternatywnym paliwem.

Dążąc do skompensowania pozostałej emisji, DPDgroup finansuje odnawialne źródła energii poprzez zakup tzw. „kredytów węglowych”. Razem z EcoAct, europejskim liderem tego typu projektów, opracowaliśmy specjalny program spełniający najbardziej rygorystyczne standardy.

logo-part2

Przyjazna logistyka miejska

Ponad 74% populacji Europejczyków mieszka w miastach. Doręczamy coraz więcej przesyłek i mamy świadomość wpływu naszej działalności na otoczenie.

Zapewniamy przyjazną logistykę miejską. Wierzymy, że nowe możliwości w doręczeniach oferowane przez DPD przyczynią się do poprawy komfortu mieszkańców miast.

W ten sposób zmniejszą się korki i lokalne zanieczyszczenie powietrza.

Jak to osiągamy:

  • przez pomiar wpływu naszej działalności na środowisko i naszych samochodów w miastach,
  • przez rozwijanie innowacyjnych usług zwiększających doręczalność już w pierwszej próbie,
  • przez oferowanie elastycznych usług.

logo-part3

Innowacyjna przedsiębiorczość

Rynek usług kurierskich kształtowany jest w dzisiejszych czasach przez wymagania e-commerce. Dlatego wspieramy ducha przedsiębiorczości w firmie i poza nią.

Przedsiębiorczość jest wpisana w nasze DNA.

DPDgroup opiera swoją działalność na bliskich relacjach z naszymi partnerami. Pracownikom zapewniamy pracę w przyjaznej atmosferze i możliwości rozwoju zawodowego.

Jak to osiągamy:

  • przez konkursy wewnętrze promujące w firmie innowacyjność w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu,
  • przez współpracę organizacjami społecznymi non – proft,
  • przez wspieranie lokalnych społeczności przedsiębiorców

logo-part4

Bliżej społeczności

Firma kurierska DPDgroup ma wiele możliwości nawiązywania i budowania trwałych relacji w lokalnej społeczności.

Chcemy więc pomagać różnym grupom, angażując się w działania na rzecz dzieci i młodzieży w trudnej sytuacji życiowej, osób starszych, w promowanie ochrony zdrowia, przeciwdziałanie biedzie i we wspieranie ochrony środowiska.

Każda spółka należąca do DPDgroup podejmuje szlachetne inicjatywy zgodnie z własnymi lokalnymi uwarunkowaniami.

Jak to osiągamy:
– poprzez współpracę z organizacjami społecznymi, wolontariat, zbiórki pieniędzy etc.