} ?>

« Mēs ticam, ka varam radīt pozitīvu ietekmi, koncentrējoties uz jomām, kas ir cieši saistītas ar mūsu pamatdarbību. »

« Katru dienu mēs strādājam, lai veidotu saikni starp uzņēmējdarbību un cilvēkiem. Mēs izmantojam praktisku un atbildīgu pieeju mūsu klientu apkalpošanā, piedāvājot vienkāršus un elastīgus risinājumus, tai pašā laikā nepārtraukti cenšoties radīt pozitīvu ietekmi uz vidi un sabiedrību.

Tā ir mūsu apņemšanās gan samazināt mūsu ietekmi uz vidi, gan nodrošināt sociālos un ekonomiskos uzlabojumus sabiedrībai. Mēs ticam, ka varam to visu realizēt ar mūsu KSA programmu DrivingChange™.

Ar DrivingChange™ programmu mēs koncentrējamies uz jomām, kurās varam radīt tiešu un pozitīvu ietekmi – neitralizējot mūsu oglekļa emisijas, nodrošinot gudrākus un efektīvākus piegādes risinājumus pilsētās, radot iekšējās un ārējās inovācijas, un veidojot nozīmīgus sakarus mūsu sabiedrībā.

Šī pieeja mūs tuvina mūsu klientiem, ļauj radīt pozitīvas izmaiņas mūsu uzņēmējdarbībā un attīstīt biznesu. »

Paul-Marie Chavanne, Le Groupe La Poste valdes priekšsēdētāja vietnieks, GeoPost izpilddirektors

Latvia-CSR-DC

Mūsu korporatīvās sociālās atbildības apņemšanās

Mūsu pieeja ir paredzēta, lai būtu praktiska. Mūsu darbības ir domātas, lai būtu pēc iespējas efektīvākas, tādēļ mēs koncentrējamies uz jomām, kurās varam veidot lielākās atšķirības. Mēs koncentrējam mūsu KSA mērķus uz četriem principiem, kas ir cieši saistīti ar mūsu pamatdarbību.

logo-part1

Neitrāla oglekļa apņemšanās

Mūsu apņemšanās ir nodrošināt katras pakas piegādi oglekļa neitrālu visiem mūsu klientiem bez papildus samaksas.

Mēs to darām, mērot mūsu CO2 emisijas, cenšoties tās samazināt un kompensējot atlikušās.
DPDgrupa tiecas samazināt autotransporta CO2 emisijas par 10% par paku līdz 2020.gadam, salīdzinot ar 2013.gada līmeni.

Kā mēs to darām:

  • Piemēram, uzlabojot mūsu transporta tīkla efektivitāti, optimizējot maršrutus
  • Attīstot tādus inovatīvus risinājumus, kā Predict vai Pickup Paku Bode
  • Palielinot alternatīvo degvielas transportlīdzekļu izmantojumu

Lai kompensētu mūsu atlikušās transporta radītās emisijas, mēs finansējam atjaunojamas un tīrākas enerģijas ražošanas projektus, iegādājoties oglekļa kredītus. Kopā ar EcoAct, Eiropas līderi oglekļa tirgū, esam ieviesuši kompensējošo programmu, respektējot visstingrākos starptautiskos standartus.

logo-part2

Gudrā piegāde pilsētā

Vairāk kā 74% Eiropas iedzīvotāju dzīvo pilsētā. Tā kā mēs veicam piegādes arvien vairāk un vairāk cilvēkiem katru dienu, mums ir jāapzinās mūsu ietekme uz pilsētu iedzīvotājiem un sabiedrību, piedāvājot risinājumus, kas uzlabotu cilvēku dzīves veidu.

Mūsu apņemšanās saistībā ar gudrām piegādēm pilsētā ir uzlabot dzīvi pilsētā, nodrošinot cilvēkiem plašāku piegādes veidu izvēli, lai vienlaikus palīdzētu cīnīties pret satiksmes sastrēgumiem un samazinātu vietējo piesārņojumu.

Mūsu darbības šajā jomā rada arī būtiskus ieguvumus: mazāk cieto daļiņu emisiju mūsu pilsētās, mazāka satiksme uz ceļiem un klienti patērē mazāk laika, gaidot savas pakas.

Kā mēs to darām:

  • Pilsētu centros mēs mēram mūsu loģistikas un transportlīdzekļu ietekmi uz vidi
  • Mēs attīstam inovatīvus piegādes pakalpojumus, kā Predict, palielinot sekmīgo pirmās reizes piegāžu skaitu
  • Mēs piedāvājam klientiem elastīgumu un izvēles iespējas, nosakot vēlamo piegādes vietu un dienu

logo-part3

Inovatīva uzņēmējdarbība

Tradicionālais piegādes bizness ir pārveidojies, pieaugot elektroniskajiem pirkumiem un piegādei pēc pieprasījuma. Tāpēc mēs atbalstām inovācijas kā mūsu uzņemējdarbībā, tā arī ārpus tās.

Uzņēmējdarbība un inovācija ir daļa no mūsu būtības. Lielāko daļu mūsu biznesa paplašināšanās vēstures ir veidojusies apvienojot vietējo piegādes ekspertu uzņēmumus ar izcilu uzņēmējdarbības garu, ko galvenokārt vada mērķtiecīgi uzņēmēji un vadītāji.

Mūsu modelis šī mērķa sasniegšanai ir balstīts uz iekšējo sadarbību, atbalstot vietējo partneru uzņēmumus un apmācot darbiniekus.

Kā mēs to darām:

  • Mūsu ikgadējās iekšējās kvalitātes balvas stimulē inovācijas, izceļot ievērojamus vietējos projektus, un izpildot mūsu ilgtspējīgas attīstības mērķus
  • Izmantojot mūsu partnerattiecības ar Ashoka tās Eiropas sadarbības veidošanas konkursā, mēs atbalstām praktisku uzņēmēju domāšanu « ārpus rāmjiem », lai risinātu sociālās problēmas
  • Mēs atbalstām Beeleev, selektīvu globālu kopienu uzņēmumu īpašniekiem un uzņēmējiem visā pasaulē

logo-part4

Tuvāk sabiedrībai

Kā piegādes uzņēmumam, mums ir daudz iespēju, lai veidotu kontaktus un veidotu ilglaicīgas attiecības. Mūsu mērķis ir sniegt pozitīvu ieguldījumu sabiedrībā, kurai esam vistuvāk.

Mums ir plaša spektra jomas, kurās ir iesaistīti mūsu darbinieki: bērni un jaunieši no nelabvēlīgas vides, vecāki cilvēki, veselība, izglītība, nabadzība un vide.

Katrs grupas uzņēmums ir attīstījis attiecīgi tā ekosistēmai atbilstošāko un būtiskāko iniciatīvu.

Kā mēs to darām:
Mūsu darbības izpaužas kā bezmaksas piegādes, darbinieku brīvprātīgais darbs, līdzekļu piesaiste utt.