} ?>

„Tikime, kad galime daryti teigiamą įtaką srityse, glaudžiai susijusiose su mūsų veikla.“

„Kiekvieną dieną dirbame siekdami suartinti verslą ir žmones. Laikomės pragmatinio ir atsakingo požiūrio į savo klientų aptarnavimą, pasitelkdami paprastus bei lanksčius sprendimus ir kartu nuolat siekdami daryti teigiamą įtaką aplinkai bei visuomenei.

Esame įsipareigoję sumažinti aplinkosauginį pėdsaką ir skatinti bendruomenės socialinį bei ekonominį vystymąsi. Manome, kad tai galime pasiekti įgyvendindami įmonės socialinės atsakomybės (ĮSA) programą, pavadintą „DrivingChange™“.

Įgyvendindami programą „DrivingChange™“ daugiausia dėmesio skiriame sritims, kurioms galime daryti tiesioginę teigiamą įtaką – pasiekti neutralų anglies dioksido išmetimo rodiklį, teikti pažangesnius bei veiksmingesnius siuntų pristatymo mieste sprendimus, skatinti inovacijas įmonės viduje bei už jos ribų ir užmegzti prasmingus ryšius bendruomenėse, su kuriomis dirbame.

Laikydamiesi šio požiūrio esame arčiau savo klientų ir galime pasiekti teigiamų pokyčių logistikos srityje bei plėtoti savo verslą.“

Le Groupe La Poste vykdomasis viceprezidentas, GeoPost vykdomasis direktorius Paul-Marie Chavanne

Lithuania-CSR-DC

Mūsų socialinės atsakomybės įsipareigojimai

Vadovaujamės pragmatiniu požiūriu. Siekiame efektyvumo, todėl daugiausia dėmesio skiriame sritims, kuriose mūsų poveikis gali būti didžiausias. Savo ĮSA siekius orientuojame į keturias sritis, glaudžiai susijusias su mūsų pagrindine verslo veikla.

logo-part1

Neutralaus CO2 įsipareigojimas

Užtikriname, kad visas siuntas pristatome išlaikydami neutralų CO2 be jokių papildomų išlaidų klientams.

Tai darome matuodami išmetamo CO2 kiekį, stengdamiesi jį sumažinti ir kompensuodami neišvengiamas CO2 emisijas.

DPD grupės tikslas – iki 2020 m. 10 % sumažinti kelių transporto išmetamą CO2 kiekį kiekvienam siuntiniui, lyginant su 2013 m.

Kaip to siekiame:

  • didindami savo transporto tinklo efektyvumą, pavyzdžiui, optimizuodami maršrutus;
  • įdiegdami naujoviškus sprendimus, pvz., „Predict“ ir „Pickup“ siuntų taškai;
  • dažniau naudodami alternatyvių degalų transporto priemones.

Siekdami kompensuoti neišvengiamą CO2 emisiją, finansuojame atsinaujinančiosios bei švaresnės energijos gamybos projektus. Kartu su organizacija „EcoAct“ – Europos anglies dioksido rinkos lydere, ėmėmės įgyvendinti anglies dioksido kompensavimo programą, kurioje laikomasi griežčiausių tarptautinių standartų.

logo-part2

Pažangus siuntų pristatymas mieste

Daugiau nei 74 % europiečių gyvena miestuose. Žmonių, kuriems kasdien pristatome siuntinius, skaičius vis auga, todėl turime žinoti, kokį poveikį darome miestų gyventojams bei bendruomenėms, ir pasiūlyti sprendimų, kuriais būtų pagerinta žmonių gyvenimo kokybė.

Pažangiu siuntų pristatymu mieste įsipareigojame gerinti gyvenimą miestuose – suteikti daugiau pristatymo pasirinkimo galimybių, padėti spręsti eismo spūsčių problemas ir mažinti vietos aplinkos taršą.

Mūsų veiksmai šioje srityje taip pat duoda nemažai naudos – miestuose išmetama mažiau kietųjų dalelių, keliuose eismo srautai mažesni, o klientai sutaupo laiko laukdami siuntinių.

Kaip to siekiame:

  • matuojame savo transporto priemonių miestuose daromą poveikį aplinkai;
  • plėtojame naujoviškus pristatymo sprendimus, kaip antai „Predict“;
  • siūlome klientams galimybę rinktis ir lanksčiai derinti vietą bei dieną, kur ir kada jie nori gauti savo siuntą.

logo-part3

Inovatyvus verslumas

Įprastas siuntų pristatymo verslas įgijo naują formą išpopuliarėjus el. prekybai ir užsakomajam pristatymui. Todėl skatiname inovacijas tiek savo įmonės viduje, tiek už jos ribų.

Verslumas ir inovacijos – kertinės mūsų vertybės. Daugiausia savo verslą plėtėme įsigydami vietos siuntų pristatymo įmones, kurioms būdinga išskirtinė verslumo dvasia (daugumai jų vadovauja verslininkai ir labai atsidavę vadovai).

Modelis, kurį pasitelkiame šiam tikslui pasiekti, paremtas vidiniu verslumu (angl. intrapreneurship), parama vietos partnerių įmonėms ir darbuotojų mokymu.

Kaip to siekiame:

  • rengdami kasmetinius kokybės apdovanojimus skatiname inovacijas, atkreipiame dėmesį į išskirtinius vietos projektus, kuriais įgyvendinami mūsų darnaus vystymosi siekiai;
  • plėtodami partnerystę su organizacija „Ashoka“, remiame pragmatiškus verslininkus, išsiveržiančius už tradicinio mąstymo ribų sprendžiant socialines problemas;
  • remiame „Beeleev“ – rinktinę pasaulinę įmonių savininkų bei viso pasaulio verslininkų bendruomenę.

logo-part4

Artimesnės bendruomenės

Esame siuntų pristatymo bendrovė, todėl turime daug galimybių megzti ryšius ir plėtoti ilgalaikius santykius. Mūsų siekis – padėti savo artimiausioms bendruomenėms.

Mūsų darbuotojai sprendžia labai įvairius klausimus ir įsitraukia į įvairiausią veiklą: solidarumo, transporto, palankių sąlygų neturinčių vaikų bei jaunuolių, pagyvenusių asmenų sveikatos, švietimo, skurdo ir aplinkos.

Kiekvienas verslo padalinys plėtoja prasmingiausią iniciatyvą, tiesiogiai susijusią su jo paties aplinka.

Kaip to siekiame:
suteikiame nemokamą siuntų pristatymą, skatiname darbuotojų savanoriavimą, lėšų rinkimą ir kt.