} ?>

« Usume, et suudame avaldada positiivset mõju, pühendades oma tähelepanu suundadele, mis on tihedalt seotud meie põhiäriga. »

« Teeme igapäevaselt tööd, et tuua kokku ettevõtted ja inimesed. Tegutseme pragmaatiliselt ja vastutustundlikult, pakkudes meie klientidele lihtsaid ja paindlikke lahendusi ning püüdes järjepidevalt avaldada positiivset mõju nii keskkonnale kui ka ühiskonnale.

Meie pühendumus on nii vähendada meie ökoloogilist jalajälge, kui ka olla eestvedajad kohaliku kogukonna sotsiaalse ja majandusliku elujärje parendamises. Usume, et suudame selle saavutada läbi vastutustundliku ettevõtluse programmi, mille nimeks panime DrivingChange™

DrivingChange™ programmis keskendume nendele valdkondadele, milles saame teha muudatusi otse ja positiivses suunas – vähendades meie süsinikujalajälge; pakkudes targemaid ja tõhusamaid linnalogistika lahendusi; olles innovatsiooni eestvedaja – majast sees ja väljas; ning luues väärtuslikku suhteid kogukonnaga, kellega me koostööd teeme.

Ülalkirjeldatud tegutsemisviis toob meid klientidele lähemale ja võimaldab ellu viia positiivseid muutusi meie äris ja selle arendamises. »

Paul-Marie Chavanne, Le Groupe La Poste asepresident ja GeoPosti tegevjuht

Estonia-CSR-DC

Meie pühendumus vastutustundlikus ettevõtluses

Meie lähenemine on ennekõike mõeldud olema pragmaatiline. Tegutseme võimalikult efektiivselt, seetõttu keskendume nendele valdkondadele, mida saame kõige rohkem mõjutada. Toetame oma vastutustundliku ettevõtluse ambitsioonid neljale sambale, mis on tihedalt seotud meie põhiäriga.

logo-part1

Süsinikuneutraalne pakivedu

Lubame, et kõik meie toimetatud pakid on süsinikuneutraalsed, kõikidele klientidele ja ilma lisatasuta.

Täidame selle lubaduse, mõõtes meie CO2-heitmeid, vähendades nende teket ja kompenseerides järelejääva koguse emissioone.

DPDgrupp on võtnud eesmärgiks vähendada maatranspordi käigus tekkivaid CO2 emissioone 10% paki kohta aastaks 2020 (võrrelduna 2013 aasta tasemega).

Kuidas me seda teeme:

  • tõstes meie transpordivõrgu efektiivsust, näiteks tuuride optimeerimise kaudu
  • innovatiivsete lahenduste kaudu, nagu Predict või Pickup
  • tõstes alternatiivkütust kasutavate sõidukite arvu

Kompenseerimaks järelejäävaid transpordiemissioone, finantseerime taastuv- ja puhta energia tootmise projekte, ostes süsinikukvoote. Koostöös EcoActiga, kes on Euroopa liider süsinikuturul, oleme koostanud kompenseerimisprogrammi, mis vastab kõige rangematele rahvusvahelistele standarditele

logo-part2

Tark linnalogistika

Üle 74% Euroopa elanikkonnast elab linnas. Toimetades igapäevaselt pakke järjest rohkematele inimestele, peame teadvustama enda mõju urbaniseerunud kogukondadele ja pakkuma lahendusi, mis parendavad inimeste elukvaliteeti.

Meie pühendumus targale linnalogistikale on parendada linnaelu, pakkudes inimestele paremaid toimetamisvõimalusi ning samal ajal aidates vähendada ummikuid ja kohalikku saastatust.

Meie tegutsemine selles valdkonnas toob endaga kaasa ka märkimisväärseid eeliseid: vähem tahkete osakeste emissioone meie linnades, vähem liiklust meie teedel ning vähem aega raisatud klientide poolt, kes peavad oma pakke ootama.

Kuidas me seda teeme:

  • mõõdame meie logistikaplatvormide ja sõidukite keskkonnaalast mõju linna keskustes
  • arendame innovaatilisi toimetuslahendusi, nagu Predict, tõstes esimese korra toimetuse õnnestumist
  • pakume klientidele valikut ja paindlikkust paki kättesaamise koha ja aja suhtes

logo-part3

Innovatiivne ettevõtlus

Tõus e-poodlemises ja nõudmispõhised toimetused on muutmas traditsioonilist pakiveoäri. Seetõttu me innustame innovatsiooni nii meie äri siseselt kui väliselt.

Ettevõtlus ja innovatsioon on osake meie DNAst. Suur osa meie ettevõtte laienemise ajaloost on aset leidnud, omandades kohalikke pädevaid pakiveoga tegelevaid firmasid – kõiki neid ettevõtteid on iseloomustanud nende väljapaistev ettevõtlikkus ja kõrge pühendumus.

Selle eesmärgi saavutamise mudel tugineb ettevõttesisesele ettevõtlusele (intrapreneurship), kohalike koostööpartnerite toetamisele ja töötajate koolitamisele.

Kuidas me seda teeme:

  • igaaastane sisemine Kvaliteediauhindade jagamine ergutab innovatsiooni, tuues esile silmapaistvad kohalikud projektid, mis täidavad meie vastutustundliku arengu eesmärke
  • toetame Ashokaga üle-Euroopalises võistluses pragmaatilisi ettevõtjaid, kes mõtlevad kastist välja, lahendades sotsiaalseid väljakutseid
  • toetame ülemaailmset juhtide ja ettevõtjate ühendust Beeleevi

logo-part4

Lähedased kogukonnad

Pakiveoettevõttena on meil palju võimalusi luua kontakte ja pikaajalisi koostöösuhteid. Meie ambitsioon on anda positiivne panus meile lähedastesse kogukondadesse.

Meil on lai valik teemasid ja valdkondi, milledesse meie töötajad on kaasatud: heategevuslikud veod, vähekindlustatud perede lapsed ja noorukid, vanemaealised, tervis, haridus, vaesus ja keskkond.

Iga äriüksus on ellu viinud kõige tähendusrikkamaid algatusi, mis on nende kohalikus kogukonnas kõige olulisemad.

Kuidas me seda teeme:
Meie tegevusi võib liigitada heategevuslikeks vedudeks, töötajate vabatahtlikuks tööks, annetuste kogumiseks jne.